امنیت در فضای ابری

عبور از تهدیدات امنیتی زیرساخت‌های سازمان شما

Cloud File Storage فضای ذخیره سازی ابری

امنیت ابری چیست؟

درباره «امنیت» میتوانید اینجا بیشتر بخوانید. 

 امنیت ابری مجموعه سیاست‌ها، اصول فناوری، نرم‌افزارها و برنامه‌هایی است که از داده‌های شخصی و سازمانی شما که به صورت آنلاین ذخیره کرده‌اید، محافظت می کند. حفاظت از داده‌های ابری سختی مراکز داده داخلی را تامین می کند و زیرساخت های ابری شما را بدون هزینه نگهداری سخت افزار ایمن می کند.

رایانش ابری مدیریت فناوری اطلاعات را با نرم افزار و برنامه ها برای کنترل و نظارت از راه دور داده ها در محیط ابر ساده می کند. علاوه بر این ، ارائه دهنده ابر مناسب همچنین باعث می شود تیم ها و سازمان ها به راحتی اطلاعات و مقیاس سریع را به صورت ایمن ذخیره کنند.