end-to-end

اتوماسیون بازاریابی

گامی فراتر برای خودکار کردن فرآیندها در کسب و کار خود بردارید. 

تماس با ما

کمپین‌های بازاریابی هدفمند و خود

با استفاه از این برنامه امکان برپاسازی وورک فلوهای خودکار و اسکیل کردن کسب و کار شما برایتان فراهم می‌شود. همچنین می‌توانید دیتابیس مشتریان احتمالی خود را بخش‌بندی کنید تا پیام مناسب را در زمان مناسب به مخاطب مناسب منتقل کنید. وورک فلو (Work Flow) پیشرفته ای برای را تنظیم کنید که بر اساس چشم اندازی که شما طراحی کرده‌اید متمرکز بوده و با اقدامات موثر و کارآمد به رشد قیف فروش خود  24 ساعت شبانه روز  و 7 روزه هفته کمک کنید. 

مسیر end-to-end برای مشتریان

به لطف رابط کاربری ساده کنویست، یک گردش کار شخصی‌سازی شده طراحی کنید و یک کمپین چند مرحله ای با چندین مسیر را به سادگی کمپین‌های دو مرحله‌ای ایجاد نمایید. به علاوه می‌توانید اقدامات جدید زمان‌بندی شده برای خود و دیگران تعریف کرده و با چند کلیک به  تقسیم وظایف و برنامه‌ریزی کارها بپردازید. 

تماس با ما

سیستم بسیار کارآمد پیگیری سرنخ‌ها


افزایش سرنخ‌های جدید، ارزیابی، پرورش و تبدیل آنها به مشتری

اتوماسیونی فراتر از ارسال ایمیل

 هر اقدامی را که برای ساده سازی گردش کار (Work Flow) خود نیاز دارید در دسترس شماست. 

سفرهای سرتاسری برای مشتریان ایجاد کنید و از گردش کار برای خودکارسازی کارهایی مانند پیش بردن قدم در قیف فروش خود ، اختصاص مشتریان احتمالی به تیم فروش خود، به روز رسانی موارد ثبت شده و ... استفاده کنید.

استفاده از اقدامات if/then به منظور انجام وظایف خاص استفاده کنید.

بیشتر بیابید

طراحی جذاب کمپین ایمیل مارکتینگ 


تنها با کشیدن و رها کردن بلاک‌های از پیش تعریف شده در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به طراحی و پیاده‌سازی کمپین خود اقدام کنید.   

یکپارچه با سایر برنامه‌های کنویست