اتوماسیون بازاریابی

گامی فراتر برای خودکار کردن فرآیندها در کسب و کار خود بردارید. 

تماس با ما

کمپین‌های بازاریابی هدفمند و خود

با استفاه از این برنامه امکان برپاسازی وورک فلوهای خودکار و اسکیل کردن کسب و کار شما برایتان فراهم می‌شود.

همچنین می‌توانید دیتابیس مشتریان احتمالی خود را بخش‌بندی کنید تا پیام مناسب را در زمان مناسب به مخاطب مناسب منتقل کنید. وورک فلو (Work Flow) پیشرفته ای برای را تنظیم کنید که بر اساس چشم اندازی که شما طراحی کرده‌اید متمرکز بوده و با اقدامات موثر و کارآمد به رشد قیف فروش خود به صورت 24 ساعته و 7 روزه کمک کنید. 

 

 

 

 


طراحی جذاب کمپین ایمیل مارکتینگ 


تنها با کشیدن و رها کردن بلاک‌های از پیش تعریف شده در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به طراحی و پیاده‌سازی کمپین خود اقدام کنید.