تقویم جلالی (شمسی)

 • یکپارچه با همه نماها

 • نصب سریع و آسان

 • نمایش هم‌زمان تقویم میلادی و شمسی در نمای تقویم به منظور سهولت در استفاده

 • فعال شدن تاریخ شمسی برای کاربر با انتخاب زبان فارسی

 

 


 • نمای تقویم  

قابل نمایش در چهار نمای روز، هفته، ماه و سال 

تصویر نمایش تقویم روز، هفته، ماه و سال
نمایی از تقویم که در گروه‌بندی سطر و ستون و فیلترها قابل اعمال می‌باشد
 • نمای پیوت

اعمال در گروه‌بندی سطر و ستون و فیلترها

 • انتخاب تاریخ و زمان به صورت مستقیم

تقویم درجا(دیت پیکر) تک صفحه‌ایی و دو صفحه‌ایی شمسی 

تقویم درجا(دیت پیکر) تک صفحه‌ایی و دو صفحه‌ایی شمسی
تقویم و تاریخ شمسی قابل در نمودارهای تحلیلی
 • نمای نمودار

نمایش کامل در نمودارهای تحلیلی 

 • نمای کانبان 

در نمای کابنان تقویم هجری به صورت کامل نمایش داده می شود.
 • نمای اقدامات (اکتیویتی)

 • عملکرد مناسب در وب و موبایل

کنویست قابل نمایش در نمای وب
نمایش کامل در موبایل